Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

Första groddjursinventeringen

FaunanyttPosted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Fri, October 28, 2011 21:32:30

I kvällningen den 13 april 2011 var det dags för första besöket vid våtmarken i syfte att kartlägga groddjursfaunan. 20.45 sammanstrålade jag med Åse och vi tog oss sakta runt i strandkanten medan vi lyste i vattnet och räknade de amfibier vi såg. En och en halv timme senare kunde vi konstatera att vi sett 103 paddhanar (Bufo bufo) och dessutom fyra paddpar i amplexus (parningsställning). Tre romklumpar lagda av vanlig groda (Rana temporaria) eller möjligen åkergroda (Rana arvalis) hittades också.

Detta är definitivt minimisiffror då i synnerhet den södra stranden var synnerligen svåröverblickbar. Med tanke på att våtmarken är så ny känns det som mycket bra siffror vad beträffar paddorna. Potentialen är god och det ska bli spännande att följa utvecklingen de närmaste åren.

En del fåglar hördes i det tilltagande mörkret: gråhakedoppingar, skärfläckor, krickor, sothöns, rödbenor och skogssnäppor. Från skogen hördes en ropande kattuggla.

Göran Paulson


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.