Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

Fågelobservationer under 2010

FaunanyttPosted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Fri, October 28, 2011 21:10:08

Jag har bläddrat i mina anteckningsböcker och hittat noteringar från två besök under 2010.

På kvällen 28 april besökte jag våtmarken för första gången. Grönbenor, gluttsnäppor och brushanar rastade inför vidare flyttning mot nordligare breddgrader. Sju eleganta skärfläckor (typisk pionjärart vid en nyanlagd våtmark) skred möjligen till häckning under våren. I vattnet låg ett skedandspar och i strandkanten sprang talrika gulärlor. Över åkern öster om våtmarken jagade en hane av brun kärrhök.

Ett nytt kvällsbesök (vid 22-tiden) gjordes tillsammans med Gunnel Paulsson den 8 juli. Fyra gråhakedoppingar, en hel del sothöns och två gråhägrar höll då till i vattnet. Några hundra meter åt SSV spelade en vaktel och en bit österut hördes ytterligare en vaktels "bytt-byll-ytt".

Göran Paulson


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.