Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

Från ovan 2012

Övriga betraktelserPosted by Åse Brunnström Tue, May 22, 2012 08:57:33
Vår vän Tommy flyger över våtmarken och Stureholm då och då. Han utgår från Höganäs flygklubb och tar gärna bilder från luften. Här två nya bilder, en på Stureholms våtmark och en på gårdarna Stureholm och Bjerbolund.
Fotograf: TP, Tommy, 2012.

Alléer i landskapet

Alléer i landskapetPosted by Åse Brunnström Wed, October 19, 2011 20:08:15
Återplanterad historisk allé »

I samband med att återskapadet av Stureholms våta marker till en våtmark, återplanterade vi även den allé som funnits med alltsedan ca 1856-1860, mellan landsvägen och Bjerbolunds gård. Sträckningen framgår av kartan från ca 1860.

Tidigare trädarter i allén var alm och oxel. Nu återplanterade vi med skogsek, Quercus robur, pga att släktet Quercus och arten robur, har visat sig tåla en bred amplitud = många möjliga ståndorter (vått, torrt, salt, vind, vindstilla) -

ett rEKo trädval tror vi för framtiden - någon lär få veta om drygt 250 år!

Våtmarkens historia

Våtmarkens historiaPosted by Åse Brunnström Wed, October 19, 2011 18:02:32

2009 avslutade vi vårt våtmarksprojekt och vi väntar nu på vad som naturligt skall invandra. Hela våtmarken är på ca 10,5 ha medan den öppna vattenspegeln som mest kommer att bli 6 ha. För att sköta hävden har vi egna islandshästar som betar samt inlånade Highland Cattle.

Vill ni läsa mer om våtmarksprojektet och markens historiska användning finns det dokumenterat i ett magisterarbete vid SLU i Alnarp, Stureholms myllrande våtmark under 250 år.