Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

Novemberstillhet

FaunanyttPosted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Sun, November 20, 2011 20:07:29
20 november 2011: Milt, stilla och dimmigt. En familj knölsvanar (två vuxna och två ungfåglar) och en ung häger var det enda som rörde sig i våtmarken. En flock på cirka 30 ljungpipare passerade över oss och från skogen intill hördes talgoxar, blåmesar, nötväckor och en "skällande" råbock. Medobservatör: Gunnel Paulsson.