Stureholms våtmark

Amfibier i våtmarkenFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Kullagymnasiet Höganäs Wed, April 15, 2015 22:33:08

14 april 2015 21 - 21.45. Nästan på dagen fyra år efter första groddjursinventeringen var det äntligen dags igen. Vädret var inte det bästa, svalt och hård vind, men aktiviteten var mycket god.
Jag täckte bara in norra och västra stranden, då framförallt sydstranden är oerhört svår att överblicka. Medan jag sakta rörde mig utefter strandkanten, lysandes i vattnet med min pannlampa, kunde jag räkna in hela 850 paddhanar, sex amplexuspar (par i parningsställning) och fem ensamma honor - mycket imponerande siffror! Störst täthet var det i nordväst och utmed västra stranden.
En ensam vanlig groda knorrade i västra delen och en handfull romklumpar av vanlig groda hittades i sydvästra hörnan. Sannolikt låg det fler längs östra stranden.
Mest glädjande var den större vattensalamander som var på väg ner i vattnet i väster. Arten är inte särskilt talrik i NV-Skåne och är faktiskt rödlistad.
Med tanke på det goda utfallet är jag lockad av ett ytterligare kvällsbesök vid mer optimal väderlek.

HavsörnsbesökFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Sat, May 10, 2014 11:22:23

10 maj 2014. När jag steg ur bilen lyfte en vuxen havsörn från våtmarken och seglade uppåt på hög höjd - häftigt! Spaning från det fina fågeltornet gav gråhakedoppingar (varav 3 sannolikt ruvande), gräs-, grav- och skedänder (2 hanar), 3 gråhägrar, sothöns m fl arter.
Från hygget och skogen hördes intensiv sång av trädpiplärkor, rödstjärtar, bofinkar, löv-, gran- och törnsångare. Strax innan jag gav mig av spelflög (med ett nästan tofsvipeartat läte) en brun kärrhökshane på hög höjd ovanför tornet.

Från ovan 2012Övriga betraktelser

Posted by Åse Brunnström Tue, May 22, 2012 08:57:33

Vår vän Tommy flyger över våtmarken och Stureholm då och då. Han utgår från Höganäs flygklubb och tar gärna bilder från luften. Här två nya bilder, en på Stureholms våtmark och en på gårdarna Stureholm och Bjerbolund.
Fotograf: TP, Tommy, 2012.

Fler vårfåglarFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Sat, April 21, 2012 22:26:59

21 april. Efter att ha inventerat fåglar i trakten av Rössjön sedan gryningen avrundade vi (jag och Gunnel Paulsson) med skådning vid Stureholms fina våtmark.

Nyanlända var säkert de fyra par skedänder som låg ute i vattnet. Ett par vardera av snatterand och brunand syntes också liksom talrika krickor, gräs- och gravänder. Två gråhakedoppingar, grågäss, sothöns och en gråhäger fyllde på i artlistan.

I strandkanten såga två större strandpipare, tofsvipor och rödbenor. Två gluttsnäppor och fyra brushanar rastade på väg mot nordligare breddgrader. De senare i tjusiga praktdräkter inför det stundande spelet om honornas gunst.

VårfåglarFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Mon, March 26, 2012 22:29:47

25 mars 2012. Ett kort besök resulterade i minst 7 gråhakedoppingar, 5-6 par snatteränder, krickor, viggar, sothöns, tofsvipor, grågäss, gräs-, grav- och bläsänder. En hungrig gråhäger lyckades knipa en groda.

NovemberstillhetFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Sun, November 20, 2011 20:07:29

20 november 2011: Milt, stilla och dimmigt. En familj knölsvanar (två vuxna och två ungfåglar) och en ung häger var det enda som rörde sig i våtmarken. En flock på cirka 30 ljungpipare passerade över oss och från skogen intill hördes talgoxar, blåmesar, nötväckor och en "skällande" råbock. Medobservatör: Gunnel Paulsson.

Första groddjursinventeringenFaunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Fri, October 28, 2011 21:32:30

I kvällningen den 13 april 2011 var det dags för första besöket vid våtmarken i syfte att kartlägga groddjursfaunan. 20.45 sammanstrålade jag med Åse och vi tog oss sakta runt i strandkanten medan vi lyste i vattnet och räknade de amfibier vi såg. En och en halv timme senare kunde vi konstatera att vi sett 103 paddhanar (Bufo bufo) och dessutom fyra paddpar i amplexus (parningsställning). Tre romklumpar lagda av vanlig groda (Rana temporaria) eller möjligen åkergroda (Rana arvalis) hittades också.

Detta är definitivt minimisiffror då i synnerhet den södra stranden var synnerligen svåröverblickbar. Med tanke på att våtmarken är så ny känns det som mycket bra siffror vad beträffar paddorna. Potentialen är god och det ska bli spännande att följa utvecklingen de närmaste åren.

En del fåglar hördes i det tilltagande mörkret: gråhakedoppingar, skärfläckor, krickor, sothöns, rödbenor och skogssnäppor. Från skogen hördes en ropande kattuggla.

Göran Paulson

Fågelobservationer under 2010Faunanytt

Posted by Göran Paulson, Höganäs gymnasium Fri, October 28, 2011 21:10:08

Jag har bläddrat i mina anteckningsböcker och hittat noteringar från två besök under 2010.

På kvällen 28 april besökte jag våtmarken för första gången. Grönbenor, gluttsnäppor och brushanar rastade inför vidare flyttning mot nordligare breddgrader. Sju eleganta skärfläckor (typisk pionjärart vid en nyanlagd våtmark) skred möjligen till häckning under våren. I vattnet låg ett skedandspar och i strandkanten sprang talrika gulärlor. Över åkern öster om våtmarken jagade en hane av brun kärrhök.

Ett nytt kvällsbesök (vid 22-tiden) gjordes tillsammans med Gunnel Paulsson den 8 juli. Fyra gråhakedoppingar, en hel del sothöns och två gråhägrar höll då till i vattnet. Några hundra meter åt SSV spelade en vaktel och en bit österut hördes ytterligare en vaktels "bytt-byll-ytt".

Göran Paulson