Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

Alléer i landskapet

Alléer i landskapetPosted by Åse Brunnström Wed, October 19, 2011 20:08:15
Återplanterad historisk allé »

I samband med att återskapadet av Stureholms våta marker till en våtmark, återplanterade vi även den allé som funnits med alltsedan ca 1856-1860, mellan landsvägen och Bjerbolunds gård. Sträckningen framgår av kartan från ca 1860.

Tidigare trädarter i allén var alm och oxel. Nu återplanterade vi med skogsek, Quercus robur, pga att släktet Quercus och arten robur, har visat sig tåla en bred amplitud = många möjliga ståndorter (vått, torrt, salt, vind, vindstilla) -

ett rEKo trädval tror vi för framtiden - någon lär få veta om drygt 250 år!