Stureholms våtmark

Stureholms våtmark

Nyheter från Stureholms våtmark

2009 färdigställdes Stureholms våtmark och många har uppskattat den nya lokalen, fåglar såväl som fågelskådare, men även betande Highland Cattle och islandshästar.

Bloggen är ett försök att samla information om utvecklingen av våtmarkens flora och fauna. Inlägg tages tacksamt emot.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconVåtmarkens historia
RSS iconAlléer i landskapet
RSS iconFloranytt
RSS iconFaunanytt
RSS iconÖvriga betraktelser

Author

RSS iconÅse Brunnström
RSS iconBjörn Aldén, intendent Göteborgs botaniska trädgård
RSS iconGöran Paulson, Kullagymnasiet Höganäs